piektdiena, 2010. gada 17. septembris

Neesmu ne telts, ne lielizmēra banners!

Pēc vakardienas starpgadījuma Stacijas laukumā, kad mani un manus divus atbalstītāju uz Linstow Center Management pārstāvju nepamatotu sūdzību pamata aizveda uz policijas iecirkni, Linstow Center Management pārstāvju ir izplatījuši maldinošu paziņojumu.

Pirmais maldinošais apgalvojums ir tas, ka man un citiem Saeimas deputātu kandidātiem, kas Stacijas laukumā vēlas personīgi uzrunāt garāmgājējus, par to ar Linstow Center Management pārstāvjiem esot jānoslēdz sadarbības līgums. Kāpēc man, vai jebkurai citai personai, par iespēju vest individuālu sarunu ar garāmgājēju publiskā vietā jāslēdz līgums? Origo tirdzniecības centra pārstāvji savā paziņojumā paši norāda, ka piedāvātie līgumi attiecās uz „lielformāta reklāmas banneriem un aģitācijas teltīm”. Manas un manu divu atbalstītāju individuālās sarunas ar garāmgājējiem neatbilst šai definīcijai.

Likums "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" nosaka ierobežojumu aģitācijai publiskajās vietās tikai attiecībā uz reklāmas izvietošanu. Vēlētāju tieša un nepastarpināta uzrunāšana publiskās vietās netiek un nevar tikt nekādā veidā ierobežota. Jebkāda veida ierobežojumi to darīt ir uzskatāmi par Satversmes 100. panta – vārda brīvības pārkāpumu.

Laikam saprotot, ka aizturēšanai nebija pamata, Linstow Center Management pārstāvji savā paziņojumā tagad apgalvo, ka ar savām personīgām sarunām mēs esot traucējuši Stacijas laukumā notiekošo kultūras pasākumu norisi. Tā ir jauna un maldinoša apsūdzība, ko Origo apsardze neminēja nedz aizturēšanas brīdī, nedz policijas iecirknī. To arī var secināt no Valsts policijas profesionālā izvērtējuma, ka viņi šajā starpgadījumā nav konstatējuši nekādus pārkāpumus no mūsu puses.

Rasma Kārkliņa
VIENOTĪBAS Saeimas deputāta kandidāte
2010.g.17.sept.

ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris

Linstow cenšas ierobežot vārda brīvību

VIENOTĪBAS Saeimas deputāta kandidāte Rasma Kārkliņa vēlas informēt, ka būtiski tiek apdraudētas pilsoņu tiesības uz vārda brīvību Stacijas laukuma teritorijā Rīgā.

Šodien pl. 14:20 nelikumīgi tika pārtraukta Vienotības Saeimas deputāta kandidātes Rasmas Kārkliņas vēlētāju uzrunāšana Rīgā, Stacijas laukumā. Tirdzniecības centra Origo apsardze, acīmredzot savas vadības uzdevumā, pieprasīja Rasmai Kārkliņai pārtraukt personiski un individuāli uzrunāt vēlētājus. Ja uzrunātā persona vēlējās, Rasma Kārkliņa un tās atbalstītāji Pēteris Tērmanis un Jānis Drigins, deva arī informatīvos materiālus par Vienotības Rīgas vēlēšanu apgabala Saeimas deputātu kandidātiem. Kad apsardze pieaicināja Valsts policijas pārstāvjus, Rasma Kārkliņa un palīgi devās līdzi uz Centrālās stacijas policijas iecirkni sniegt paskaidrojumus par notiekošo.

Šāda veida nelikumīga iejaukšanās no apsardzes puses ir uzskatāma par Satversmes 100. panta pārkāpumu, kas nosaka, ka „Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta”

Stacijas laukums ir publiska teritorija, kur ikvienam ir tiesības brīvi atrasties un pārvietoties, t.sk., Saeimas deputātu kandidātiem tieši uzrunāt vēlētājus un informēt tos. Tikšanās laikā Stacijas laukumā netika izvietoti nekādi reklāmas materiāli, teltis vai citi objekti, kurus būtu nepieciešams saskaņot ar pašvaldību institūcijām vai Tirdzniecības centra Origo īpašniekiem.

Ir pamats domāt, ka šādas Tirdzniecības centra Origo apsardzes un vadības aktivitātes ir saistītas ar Aināra Šlesera ciešo saistību ar Tirdzniecības centra īpašniekiem Linstow. Acīmredzot Šlesera kungam liekas nepieņemami, ka blakus viņa dārgi apmaksātajām reklāmām, kuras ir visapkārt Stacijas laukumam, citu politisko spēku kandidāti cenšas veikt godīgu, tiešu un personisku vēlētāju uzrunāšanu aci pret aci.

Ir jāpārtrauc Latvijas pilsoņu vārda brīvības apspiešana, jo pamatlikums visiem ir viens!

Ar cieņu,

VIENOTĪBAS Saeimas deputāta kandidāte

Rasma Kārkliņa