trešdiena, 2011. gada 27. aprīlis

Sadarbojamies ar sabiedriskajām organizācijām

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā 27. aprīlī tikāmies ar NVO pārstāvjiem, lai pārrunātu gaidāmo Saeimas un NVO forumu 16. maijā. Šogad forumā tiks aplūkoti trīs galvenie punkti – nacionālās attīstības plānošana, demogrāfija un sociālie jautājumi un izglītība un zinātne.


Forums iecerēts kā pasākums, kurā visdažādāko sabiedrisko organizāciju pārstāvji nepastarpināti ir aicināti paust savu redzējumu Saeimas deputātiem par forumā uzrunātajiem jautājumiem. Diskusijas rezultātā tiks noteikti Saeimas un NVO sadarbības tālākie soļi.


Viens no maniem priekšvēlēšanu solījumiem bija veicināt sadarbību starp sabiedriskajām organizācijām un Saeimu. Komisijas sēdē NVO pārstāvji, deputāti un es rosināju, ka ir nepieciešams daudz biežāk rīkot diskusijas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ar sabiedriskajām organizācijām. Vienojāmies par konkrētiem jautājumiem, kurus skatīsim tuvākajā laikā – „Biedrību un nodibinājumu likuma” maiņa, NVO finansēšana, „sabiedriskā labuma” definēšana likumā, šī statusa piešķiršanas kārtības maiņa un vispārējā sabiedrības iesaiste Saeimas darbā – komisiju audio ierakstu un protokolu publiskošana, kā arī dažādi IT risinājumi, piemēram, mājas lapu uzlabošana, komisiju sēžu video translācijas u.c. Vēl ir citas idejas, un gaidu papildus ierosinājumus no biedrību puses!