trešdiena, 2013. gada 20. marts

Sabiedriskām apspriedēm ir ietekme!

Iedzīvotāju līdzdalībai ir būtiska nozīme sabiedriskajām apspriedēm! To nupat spilgti pierādīja gadījums Daugavpilī, kad iedzīvotāji aktīvi iesaistījās pret jauna atkritumu šķirošanas poligona celtniecību, savācot ap 4000 parakstus. Rezultātā dome ir pieņēmusi lēmumu apturēt projektu.

Atkritumu savākšanas uzņēmums rūpnīcu bija plānojis būvēt 500 metrus no dzīvojamām mājām, bērnudārza un publiskās peldvietas Ruģeļu mikrorajonā. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka šāda poligona izbūve būtiski kaitētu apkārtnes ekoloģijai un viņu dzīves kvalitātei. Balstoties uz iedzīvotāju protestiem, Daugavpils novada dome pagarināja projekta publisko apspriešanu līdz 13. martam. Šodien (20.03.) dome ir pieņēmusi lēmumu apturēt projektu. No šīs ieceres atteikušies arī projekta ierosinātāji. Daudz piemērotāka vieta šāda projekta realizācijai būtu Demenes pagasts, kur jau darbojas līdzīgs atkritumu šķirošanas poligons.

Šis ir nozīmīgs piemērs, kā iedzīvotāju līdzdalība ietekmē sabiedriskās apspriedes un šo apspriežu panāktos rezultātus, proti, ne tikai ko apturēt, bet argumentēti risināt jautājumu tā, lai visas iesaistītās puses ilgtspējīgi domātu par dzīves kvalitāti un savas pašvaldības attīstību. Ieguvēji ir visi daugavpilieši!
Foto avots: http://bit.ly/15q4Nun


Saeimas Pretkorupcijas apakškomisijā uzklausām KNAB ziņojumu un diskutējam par nākamiem darbiem

                                                                      19.03.2013.