otrdiena, 2011. gada 31. maijs

Manas atbildes „GudrasGalvas.lv” portālā par to, ko esmu darījusi priekšvēlēšanu solījumu pildīšanai

Apņemos strādāt, lai mazinātu korupciju, stiprinātu KNAB
1. Aktīvi piedalījos īpašas Korupcijas novēršanas apakškomisijas izveidošanā un tās darbā Saeimā. Kopā ar kolēģiem mediju klātbūtnē iztaujāju KNAB pārstāvjus par veidiem, kā palīdzēt uzlabot viņu darbu ar likumu maiņām.
2. Rosināju izbraukuma sēdes uz KNAB ar mērķi īstenot parlamentāro pārraudzību pār KNAB darbu un problēmām, kas saistītas ar iekšējiem konfliktiem.
3. Komisiju sēdēs aktīvi rosināju Interešu konflikta un citu likumu uzlabojumus un piemērošanu.

 

Eksperta komentārs

Valts Kalniņš, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētnieks: R.Kārkliņa bez šaubām ir darījusi lietas, kuras pati norādījusi. Cik nu no tā ir sausais atlikums, grūti šobrīd pateikt.[1] 

 
Apņemos strādāt, lai stiprinātu tiesiskumu, paātrinot tiesu darbus, samazinot pārsūdzības instances un veicinot mierizlīgumus
1. Rosināju mediācijas procedūru plašu pielietojumu administratīvos strīdos. Atbalstu Tieslietu ministra uzsākto darbu, kas samazinās pārsūdzību instances atsevišķās lietās.
2. Gan frakcijā, gan Saeimā, gan publiski, ļoti aktīvi veicināju tiesneses A. Kovaļevskas kandidatūru Tiesībsarga amatam, reizē skaidrojot šī amata nozīmi tiesiskuma stiprināšanai.
3. Sarunās ar iedzīvotājiem un kolēģiem aizstāvu 9. Saeimas pieņemto likumu paketi, kas paredz zvērinātu notāru tiesības šķirt bezstrīdus laulības, kas būtiski atvieglo tiesu darbu.

 

Eksperta komentārs

Ilona Kronberga, Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS pētniece: Pozitīvi vērtējams deputātes darbs mediācijas procedūras ieviešanas veicināšanā. Kaut arī šobrīd ir grūti izvērtēt, vai mediācijas procedūra būtiski ietekmēs tiesu darbu, ir svarīgi, lai mediācijas procedūras gan kriminālprocesā, gan administratīvajā procesā, gan civilprocesā tiktu veidotas pēc vienotiem principiem. Tāpat jārēķinās, ka šo procedūru ieviešanai būs nepieciešami papildu resursi. Tāpat pozitīvi vērtējams deputātes darbs diskusijas veicināšanā par tiesībsarga lomu. Svarīgi, lai šī diskusija turpinātos un tiesībsarga institūcijai tiktu pievērsta lielāka uzmanība arī turpmāk. Kopīgi strādājot ar tiesībsarga institūtu, gan to atbalstot, gan kritizējot, tā tiktu nostiprināta. Zvērinātiem notāriem jau ir tiesības šķirt bezstrīdus laulības un tas jau tiek darīts, taču lai sniegtu būtisku ieguldījumu tiesu darba atvieglošanā, ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību mantisko strīdu risināšanai.[2]

 

Apņemos strādāt, lai veicinātu efektīvu sadarbības politiku starp sabiedriskajām organizācijām un valsti
1. Esmu iesniegusi grozījumus „Biedrību un nodibinājumu likumā” ar mērķi stiprināt brīvprātīgās biedrošanās iespējas iedzīvotājiem un mazinot nejēdzīgo birokrātisko slogu mazām sabiedriskām organizācijām.
2. Daudzās sēdēs uzrunāju jautājumu kā Saeima var pilnveidot pilsonisko apvienību līdzdalību likumdošanā; plānoju savus konkrētus priekšlikumus.
3. Regulāri piedalos semināros un tikšanās ar vēlētājiem un NVO gan Rīgā, gan citur. Esmu sociālo tīklu lietotāja un ar praktiskiem padomiem rosinu savus kolēģus izmantot mūsdienu piedāvātās iespējas komunikācijai ar sabiedrību. Aicinu sekot manai bloga vietnei šeit.

 

Eksperta komentārs

Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniece: Daudzi elementi deputāts atskaitē „no malas” nav pārbaudāmi, tomēr nav pamata tiem neticēt. Deputāte patiešām raksta blogu, parasti savlaicīgi atbild uz jautājumiem portālā gudrasgalvas.lv, ir atrodama tvitera lietotājiem (bet diemžēl teju nekad neiesaistās diskusijās).[3]
[1] GudrasGalvas.lv http://gudrasgalvas.lv/kandidats/rasma_karklina (skatīts: 31.05.2011.)
[2] Turpat, (skatīts: 31.05.2011.)
[3] Turpat, (skatīts: 31.05.2011.)

svētdiena, 2011. gada 15. maijs

Tikšanās ar vēlētājiem

Saeimas deputāta tikšanās ar vēlētājiem notiek dažādos veidos un laikos. Šos veidus es nosacīti varu iedalīt divās grupās – klasiskie veidi un blakus jeb „alternatīvie” tikšanās veidi. Mana saskare ar vēlētājiem visvairāk notiek šajos daudzajos un dažādajos neprogrammētajos veidos.

Klasiskie tikšanās veidi ir tie, par kuriem lasītājs uzreiz iedomājas, proti, individuālās vai grupu tikšanās ar vēlētājiem tieši piektdienās. No savas pieredzes, piemēram, varu minēt ar kolēģiem kopīgi izziņotu un sarīkotu tikšanos ar vēlētājiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tieši piektdienā. Šajā tikšanās reizē mēs klātesošos iepazīstinājām ar Saeimas ikdienas darbu un atbildējām uz jautājumiem un ierosinājumiem. Otrs klasiskais veids ir, ka es tiekos ar vēlētājiem individuāli. Tas notiek individuālā sarakstē vai arī klātienē, kad cilvēki vēršas pēc padoma personīgas dabas jautājumos vai noteiktu likumu izmaiņās, kas viņus nodarbina.

Blakus klasiskajām tikšanās formām ir daudzi citi mijiedarbības veidi. Saskare veidojas visdažādākajos laikos un vietās. Nesen, vienu nedēļas nogali, ciemojos pie draudzenes Gēteborgā – viņa uzreiz svētdienā sarīkoja tikšanos ar vietējiem latviešiem. Samērā bieži cilvēki uzrunā arī sabiedriskās situācijās – semināros, konferencēs, pieņemšanās, viesībās, koncertu starpbrīžos un citur, tad spontāni iznāk sarunas par vēlētājiem svarīgiem jautājumiem. Papildus tikšanās veidojas virtuālajā vidē. Modernās tehnoloģijas sniedz iespēju sazināties ar vēlētājiem gan ar e-pastu palīdzību, gan arī komunicēt dažādās interneta vietnēs, kā „gudrasgalvas.lv”, „deputatiuzdelnas” un citās. Komunikācija notiek arī pastarpināti dažādās intervijās televīzijām, laikrakstiem, ziņu portāliem u.c. Bieži vien notiek sarunas ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem pirms vai pēc Saeimas komisiju sēdēm.

Gribu uzsvērt, ka deputāta tikšanās ar vēlētājiem nav formāli ierobežota uz piektdienām vai ikdienas darba dienu izpratnē – no pulksten 9:00 līdz 17:00. Šīs tikšanās notiek visdažādākajos veidos un laikos. Pat sapņos tiekos ar vēlētājiem, jo ikdienā pārdomātie jautājumi nodarbina vēl ilgu laiku!